Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Het (komisch) koortje - The (comical) choir (Code: A1 - 022) - 2.500, 00 €

€ 2.500,00

Dit werkje is niet goed gegaan. Ik heb het werkje kapot geschilderd door meer effect in de gezichtjes van de kinderen te will steken. Nu, ondanks deze toets, heb ik er alleen hard kunnen om lachen dat het echt komisch is om ernaar te kijken en komt dit wserk toch nog in zijn recht. 

This work did not go well. I have broken the painting by putting more effect into the faces of the children. Now, in spite of this test, I have only been able to laugh hard that it is really funny to look at it and this is still something to do.

 

Vlasschilderij van 40 cm hoogte op 60 cm basislengte. Tijdens het schilderen heb ik gefoefeld met de gezichtjes. Ik kreeg het precies niet goed. Mijn vrienden konden er hard om lachen en daardoor vind ik dat dit werk niet verloren is, maar gewoon heel erg fout! 

Flax Painting 40 cm height 60 cm base length.

While I painted, I did silly with the faces. I got it exactly wrong. My friends were laughing so hard that I think that this work is not lost, but just very very wrong!

 

Foute schilderij: het koortje

Wrong painting; the choir