Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Sale!

Aangeraakt - Be touched (Code: A2 - 015)

€ 250,00 € 140,00

  In de bijbel gebruiken we een hoofddoen om te bidden om Gods engelen ter bescherming voor ons leven; niet verplicht, maar aanbevolen omwillen van Genisis 6. In enkele religies zien we dat vrouwen ook gesluierd gaan. Dit is niet omwillen van het bidden naar bescherming. Er zijn vrouwen die uit deze religie willen stappen met de gevolgen, dat ze beschadigd worden. Aangeraakt... 

  God wil dat we vrij zijn en respect hebben voor het lichaam, want onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Jezus heeft de prijs heel duur betaald. Jezus is de Zoon van God en kocht ons met Zijn leven. 

   

  In the Bible we use a head do to pray for God's angels to protect our lives; not mandatory, but recommended for the sake of Genisis 6. In some religions we see that women are also veiled. This is not because of praying for protection. There are women who want to step out of this religion with the consequences that they will be damaged. Touched ...

  God wants us to be free and to have respect for the body, because our body is a temple of the Holy Spirit. Jesus paid the price very expensive. Jesus is the Son of God and bought us with His life.

  Verf: Acrylic 

   / Maten: H 30 cm - Br 24 cm  /  

  Doek: Vlas

  Paints: Acrylic 

  /  Dimensions: H 30 cm - W 24 cm  /

  Cloth: Flax