Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

De 10 pinguïns - The 10 pinguïns (Code: A1 - 000) - 3.000, 00

€ 1.920,00

De 10 pinguïns 

 1. De eerste voelt zich een beetje slimmer dan de andere pinguïns. Hij wil duidelijk maken er niet echt bij te horen.

 2. De tweede is verliefd. Als u te lang in haar ogen kijkt, zal u het schilderij willen kopen.

 3. De derde is nieuwsgierig, wil alles horen wat u van hem denkt. Pas op, hij kan liplezen.

 4. De vierde denkt alleen aan eten. Als hij geen eten heeft is hij niet aardig, 

  dan blijft u beter uit zijn buurt. Want zijn humeur kan u wel missen!

 5. De vijfde is triestig. Ze heeft hoofdpijn en veel zorgen. Niemand die voor haar bidden wil of een aardig woordje wil doen.

 6. De zesde staat er gewoon bij. Hij is groot en ziet alles wat er rondom hem afspeelt. Zwijgen, kijken en luisteren…

 7. De zevende, punkie, is een stoere en staat achter de leider. Hij denkt van de goede geneugten des levens mee te mogen genieten en wordt zijn slaaf.

 8. De achtste is de leider. Hij deelt de lakens uit en heeft een goed karakter.

 9. De negende heeft altijd kritiek en is daardoor niet echt graag gezien. Hij is eerder een pessimist en kan geen plezier maken.

 10. De tiende heeft geen interesse in wat de pinguïns doen. Hij wil gewoon weg… op avontuur!

The 10 penguins


The first feels a little smarter than the other penguins. He wants to make clear not really belong with them.
The second is in love. If you look too long into her eyes, you will want to buy the painting.
The third is curious, he wants to hear what you think of him. Beware, he can read lips.
The fourth thinks only of food. If he does not eat he is not kind, you will remain better from him. For his mood may have missed!
The fifth is sad. She has a headache and a lot of worry. No one who wants to pray for her or want to do a nice word.
The sixth state alongside them. He is big and sees everything happening around him. Silent, watching and listening ...
The seventh, punkie, is a tough and stands behind the leader. He thinks of the great pleasures to be able to enjoy them in life and becomes his slave.
The eighth is the leader. He shares the sheets and has a good character.
The ninth is always critical and therefore not really liked. He is a pessimist before and can not make fun.
The tenth has no interest in what the penguins do. He just wants to get away ... for adventure!

Verf: Acrylic / Maten: H 120 cm - Br 40 cm / Doek: Vlas

Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 40 cm / Cloth: Flax