Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

The victory crown - De zegekeroon - Code A 2 - 035

€ 7.000.000,00

Proverbs 3:5-10 New King James Version (NKJV)

 

Trust in the Lord with all your heart,
And lean not on your own understanding;
In all your ways acknowledge Him,
And He shall [a]direct your paths.

Do not be wise in your own eyes;
Fear the Lord and depart from evil.
It will be health to your [b]flesh,
And strength[c] to your bones.

Honor the Lord with your possessions,
And with the firstfruits of all your increase;


10 So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

 

Trust God, have faith in what He gives in your heart, and you have the crown of His righteousness. It's all because of Jesus. He came poor on the cross to make us rich. Every dream, every gift, from heaven, is worth to fight for. If it's a marriage, or you health, believe and fight the good fight of faith of healing, recovery, provision. God is not lying, He is REAL !!! He is love and good.

Jesus took our sin and made us right with God. If you believe this than you walk trough His Holy Spirith, by grace, when you have once confess that Jesus is Lord. Every batle we fight, JEsus already has win the victory. We get the crown of life. It’s already done at the cross. We are more than victors. That’s why I promote the victors crown that Jesus made for us to wear. 

 

Spreuken 3; 5-10

Vertrouw op de Here met uw ganse hart

en steun op uw eigen inzicht niet.

6Ken Hem in al uw wegen,

dan zal Hij uw paden recht maken.

7Wees niet wijs in eigen ogen,

vrees de Here en wijk van het kwaad;

8het zal medicijn wezen voor uw vlees,

en lafenis voor uw gebeente.

9Vereer de Here met uw rijkdom

en met de eerstelingen van al uw inkomsten,

10dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden

en uw perskuipen van most overstromen.

 

Vertrouw God, heb vertrouwen in wat Hij in je hart geeft, en je hebt de kroon van Zijn gerechtigheid. Het komt allemaal door Jezus. Hij kwam arm aan het kruis om ons rijk te maken. Elke droom, elk geschenk uit de hemel is het waard om voor te vechten. Als het een huwelijk is, of uw gezondheid, geloof en strijd de goede strijd van het geloof van genezing, herstel, voorziening. God liegt niet, Hij is ECHT!!! Hij is liefde en goed.

Jezus nam onze zonde en maakte ons in orde met God. Als u dit gelooft, wandelt u door Zijn Heilige Spirith, door genade, wanneer u eenmaal belijdt dat Jezus Heer is. Elke slag die we voeren, JEsus heeft de overwinning al gewonnen. We krijgen de kroon van het leven. Het is al aan het kruis gedaan. We zijn meer dan overwinnaars. Daarom promoot ik de vitorskroon die Jezus voor ons heeft gemaakt om te dragen.

100 cm op 80 cm. Vlasdoek, bewerkt met acryl en bladgoud + vernis erop

Met kader 89 cm op 109 cm

100 cm by 80 cm. Flax cloth, treated with acrylic and gold leaf + varnish on it

With frames 89 cm by 109 cm