SHEMA ISRAEL

A finished piece. Those Hebrew letters means the God of Israel: Jhwh

In this work I have added sand to the paint. This points to the promise that God made to Abraham:

Genesis 15:1-7 New King James Version (NKJV)

God’s Covenant with Abram

15 After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, “Do not be afraid, Abram. I am your shield, [a]your exceedingly great reward.”

But Abram said, “Lord God, what will You give me, seeing I [b]go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus?” Then Abram said, “Look, You have given me no offspring; indeed one[c] born in my house is my heir!”

And behold, the word of the Lord came to him, saying, “This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir.” Then He brought him outside and said, “Look now toward heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said to him, “So shall your descendants be.”

And he believed in the Lord, and He accounted it to him for righteousness.

Then He said to him, “I am the Lord, who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to inherit it.”

 

Genesis 17:1-8 New King James Version (NKJV)

The Sign of the Covenant

17 When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to Abram and said to him, “I am [a]Almighty God; walk before Me and be blameless. And I will make My covenant between Me and you, and will multiply you exceedingly.” Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying: “As for Me, behold, My covenant is with you, and you shall be a father of [b]many nations. No longer shall your name be called [c]Abram, but your name shall be [d]Abraham; for I have made you a father of [e]many nations. I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish My covenant between Me and you and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Also I give to you and your descendants after you the land in[f] which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession; and I will be their God.”

In that candlestick you also see symbolic representations characteristic of Israel: grapes, pomegranate, figs, the David's harp, the temple, and finally the Star of David

 

This work has a size of 40 cm by 80 cm

 

I would like to give them as a gift to the synagogue in Brussels. Here my brother-in-law will inform about it.

 

 

Een afgewerkt stuk. Die Hebreeuwse letters betekent de God van Israël : Jhwh

In dit werk heb ik zand bij de verf eraan toegevoegd. Dit wijst op de belofte dat God aan Abraham deed:

Genesis 15:1-7

1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2 ‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. 7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’

Genesis: 17: 1-8

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ 

 

In die kandelaar zie je ook symbolische weergaven kenmerkend aan Israël: druiven, granaatappel, vijgen, de Davids harp, de tempel, en tenslotte de Davidsster

 

Dit werk heeft een afmeting van 40 cm op 80 cm

 

Graag wil ik ze als geschenk geven aan d synagoge te Brussel. Hier zal mijn schoonbroer ernaar informeren. 

https://www.youtube.com/watch?v=gZQb-35dDcU&t=29624s

 

 

Mijn creatieve papa

Klik hier om een tekst te typen.

Niet meer te verkrijgen

Romantiek: Voeten bij maanlicht aan zee. - Romance: Feet by moonlight by the sea.

 

 

Onderschat het schilderen van een harp niet. 

Hemels muziek waarvan ik hou ; dit doet me wegdromen naar een bovennatuurlijke bestemming, dansend in de voorhoven in Gods Koninkrijk 

EXPO 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS

KASTEELSTRAAT 103, 8800 ROESELARE

op 20 / 10 / 2018 van 14 u - 20 u (zaterdag)

op 21 / 10 / 2018 van 14 u - 18 u (zondag)

+

BISTRO De Koornbloem (EXPO: ALLE DAGEN)

Adres: Markt 30, 8920 Langemark-Poelkapelle
 
 • donderdag 09:00–20:00
 • vrijdag09:00–21:00
 • zaterdag09:00–21:00
 • zondag10:00–21:00
 • Gesloten maandag & dinsdag
 • woensdag 07:30–20:00

 

Mijn project; gestart in 2016 en in 2017 mijn laatste schets gemaakt. Gisteren, heb ik een mooie pand gaan bezoeken en dit bevalt mij zeer! Daar kan ik in alle vrijheid alles afwerken waar ik mee begonnen ben en me uitleven, zelfs lofprijs en gospel avonden geven voor degenen die er graag aan willen deelnemen. 

(24/08/2018) PROJECT: BELGIUM WHITE; de 9 vruchten van de Heilige Geest. 9 gezichten op 1m 80 / 1 m 80. Deze werken worden afgewerkt op mijn nieuw verblijfplaats. Deze doeken worden opgespannen op 1 m 65 / 1 m 65, museummodel. 

 1. Liefde
 2. Vreugde
 3. Vrede
 4. Geduld
 5. Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
 6. Goedheid
 7. Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
 8. Zachtmoedigheid
 9. Zelfbeheersing

Officieel ben ik gestopt met markten Roeselare. Ik ondervond schade aan mijn sieraden. De beslissing is gevallen op internetverkoop. Thuis zijn ze netjes ingepakt, gesorteerd en klaar om te verzenden. 

Ik doe wel kunstmarkten. Op 1 en  2 september 2018 (zaterdag en zondag) doe ik de kunstmarkt op Roeselare van 10 u tot 18 u. 
Vriendelijke groeten, en hopelijk tot dan voor een fijn gesprek.

Maaike Lamsens

 

Zaterdag 23 juni, zondag 24 juni & maandag 25 juni batjes Roeselare.

Als artist sta in de Zuidstraat van Roeselare. Wees welkom en wees blij; wij vieren batjesfeesten ;-)

 

 

 

Zonnebatjes in de gemeente Zonnebeke op zondag 3 juni 2018

Hoi hoi, ik sta met mijn juwelenkunst. Je kunt me opzoeken en mijn werken bewonderen. Gods zegen!

 

 

 

Bij goed weer, kunt u mij meestal elke dinsdag ochtend vinden op de markt van Roeselare van 8 u tot 12 u. Vanaf 3 april 2018. 

Oorbellen (ambacht werk)

Halskettingen (ambacht werk)

Kleurboeken (hand getekend)

Parels in oesters (zelfgemaakt met pastorale teksten)

 

 

 

 

 

 

 

 

Buren bij kunstenaars

20 okt. 2017 14:00

Opendeurdag, weekend, 20 & 21 oktober 2017 zaterdag: 14 u - 20 u zondag: 14 u - 21 u Kennismaking met de kunstenaar. Er zullen werken tentoongesteld worden. Aanwezigen worden verwelkomt met een hapje, versnaperingen en drank.

OPENDEURDAG : Buren bij kunstenaars

21 oktober 2017 , 14 u - 20 u   &    22 oktober 2017 , 14 u - 18 u

Kasteelstraat 103 , 8800 Roeselare (West-Vlaanderen)

Enkele van mijn werken zijn te bezichtigen in de Koornbloem te Langemark; september & oktober & november 2017 & 2018

 

https://www.dekoornbloemlangemark.be/

https://www.facebook.com/DeKoornbloemLangemark/https://www.facebook.com/DeKoornbloemLangemark/ 

Some of my works can be seen in the Koornbloem in Langemark; September & October & November 2017 & 2018

Certaines de mes œuvres peuvent être vues dans le Koornbloem de Langemark; Septembre et octobre et novembre 2017 & 2018

Huiselijk creativiteit - ART 

Maaike Lamsens: foto's - photos

Vele persoonlijke foto's zijn genomen dankzij Kristien Devlies. 

Het gebeurt dat ik enkele modellen  uit een foto pik om te schilderen. Dit via Paul Dedeyne (vb. Spaanse dans) en Joke Renier (deurslot).

 

Many personal photos have been taken thanks to Kristien Devlies.
It happens that I use any models or take a picture to paint; Paul Dedeyne (Spanish dance) and Joke Renier (door lock).

2015-11-12231140.jpg
2015-11-12231140.jpg
3078_10153804404239764_1960273639753427162_n.jpg
3078_10153804404239764_1960273639753427162_n.jpg
12143238_10154043729574764_314419992866379207_n.jpg
12143238_10154043729574764_314419992866379207_n.jpg
12509631_10153894527874764_8013378438295335342_n.jpg
12509631_10153894527874764_8013378438295335342_n.jpg
20160225_roeselare__mg_4018.jpg
20160225_roeselare__mg_4018.jpg
20160523_Roeselare__MG_2420.jpg
20160523_Roeselare__MG_2420.jpg
ComicWebcam-Photo1ggg.jpg
ComicWebcam-Photo1ggg.jpg
ComicWebcam-Photo3zzzzzzzzzzzzzzz.jpg
ComicWebcam-Photo3zzzzzzzzzzzzzzz.jpg
ComicWebcam-Photo14jj.jpg
ComicWebcam-Photo14jj.jpg
1480712_10153512807210576_907398688_n.jpg
1480712_10153512807210576_907398688_n.jpg
20160315_kortrijk__mg_7161.jpg
20160315_kortrijk__mg_7161.jpg
20160319_kortrijk__mg_7589.jpg
20160319_kortrijk__mg_7589.jpg