Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Mijn kunstwerken in 2023. G-4FSFQ8NDN9

Nog meer genade, nog meer vuur, en meer creativiteit

(Nu volg ik lessen marketing aan de business Academy. Daardoor ben ik alles gaan herbekijken wat ik op internet plaats. Hiervoor dank aan vele adviezen NDB.)

My artworks in 2023.

Even more grace, even more fire, and more creativity

De bruid - The bride

€ 73.000,00

De bruid - The bride

€ 73.000,00

De bruid van Christus (wat de Kerk van Christus Jezus is) steekt het vuur op (van de Heilige Geest) om het rapport van de duivel aan te vallen.

The bride of Christ (what is The Church of Christ Jesus), rises up fire (of the Holy Ghost) to attack the devil's report.

 

90 cm op 120 cm

Vlasdoek

Acryl, glitter en bladgoud

N I E U W - N E W - N O U V E A U 

Gods Wall of FIRE

€ 40.400,00

Gods Wall of FIRE

€ 40.400,00

65 cm op 150 cm

Doek: Vlas

Acrylic, glitter and gouden blaadjes

Zechariah 2:5
For I,’ says the Lord, ‘will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst.’ 

 

The Army of GOD

€ 18.000,00

The Army of GOD

€ 18.000,00

Acrylic, met zandtechnieken

 

80 cm op 120 cm

Vlasdoek

 

There's an army rising up to breake every chain! 

Blessings of rain

€ 14.900,00

Blessings of rain

€ 14.900,00

65 cm op 145 cm

Vlasdoek

Acrylic 

FIRE

€ 10.000,00

FIRE

€ 10.000,00

Flags

Acrylic

Golden sheet leaves

70,5 cm on 50,5 cm

GLORY

€ 10.000,00

GLORY

€ 10.000,00

Flags

Acrylic

Golden sheet leaves

70,5 cm on 50,5 cm

POWER

€ 10.000,00

POWER

€ 10.000,00

Flags

Acrylic

Golden sheet leaves

70,5 cm on 50,5 cm

Acryl, Vlasdoek, met bladzilver en pasta. 

95, 5 cm op 95, 5 cm

GOds werk in het leven van de mensen

God vernieuwt je leven voor schoonheden in plaats van assen
God herstel en zet spoed achter

God breekt je open, pakt de duisternis aan en plaatst Zijn Geest in je om je leven mooiere te maken dan voorheen.

 

God's work in men's lives

God renews your life for beauties instead of ashes
God restore and speed up

God breaks you open, tackles the darkness and places His Spirit in you to make your life more beautiful than before.

 

60 cm op 90 cm

Vlasdoek

Acryl

 

mei 2023

Jesus is King

King of Glory - Give thanks to the Lord

€ 10.000,00 € 7.000,00
Jesus is King

King of Glory - Give thanks to the Lord

€ 10.000,00 € 7.000,00

40 cm op 150 cm

Vlasdoek

Acrylic & Bladgoud

Sale!

King of Kings - The Lion of Judah

€ 10.000,00 € 9.000,00
Sale!

King of Kings - The Lion of Judah

€ 10.000,00 € 9.000,00

40 cm op 150 cm

Vlasdoek

Acrylic & Bladgoud

Sale!

Jesus, King of all nations - The Crown of Thorns

€ 10.000,00 € 8.000,00
Sale!

Jesus, King of all nations - The Crown of Thorns

€ 10.000,00 € 8.000,00

40 cm op 150 cm

Vlasdoek

Acrylic & Bladgoud

Year 2021

"His complete fulfillment" 

The generosity of the Holy Spirit working in me, makes my works complete

 "Zijn volledige vervulling"

De vrijgevigheid van de Heilige Geest die in mij werkt, maakt mijn werk compleet

My masterwork, with love and passion, painted with the spirit of understanding of the finished works of Christ Jesus. Painted in oil, and glamour.

Walls fall down with praise to God: God gives you beauty for ashes

 

 

Bewerkt met strepen papier voor de trui, achtergrond met stoffen bloemen

Worked with stripes paper for the sweater, background with fabric flowers

Acrilic

Belgium Handmade: vlas doek

100 cm op 150 cm

Vlasdoek

Geschilderd met Belgische zand op doek en acryl

Hoogte 90 cm, breedte 60 cm

 

Flax cloth

Painted with Belgian sand on canvas and acrylic

Height 90 cm, width 60 cm

 

Acrylic, vlasdoek, 90 cm op 120 cm

Acrylic, flax cloth, 90 cm by 120 cm

 

 

100 cm by 160 cm

Acrylic, Vladdoek

 

Drie werken in één - Three work in one

HOOP (Code: A2: 003 geel)

 

 

Vlas: acryl, 50 cm op 70 cm. Museum breedte 

 

HOPE FAITH LOVE

Flax: acrylic, 50 cm by 70 cm. Museum width

 

Made with oil paint, flags canvas

Met olieverf, vlas doek

 

1 meter op 1, 50 meter


100 cm op 80 cm. Vlasdoek, bewerkt met acryl en bladgoud + vernis erop

Met kader 89 cm op 109 cm

100 cm by 80 cm. Flax cloth, treated with acrylic and gold leaf + varnish on it

With frames 89 cm by 109 cm

2 parts, fixed with copper nails. 

Flags, acrylic 

100 cm by 50 cm

Doek: vlas

Verf: Acryl

Omtrek: hoogte 120 cm - breedte 80 cm

 

Kadosh - Code A2- 028 . 25.000, 00 €

 

1 ,80 meter op  1 meter

1, 80 meters by 1 meter

   

  Verf: Acrylic  /  Maten: H 50 cm - Br 80 cm  /  Doek: Vlas 

  Paints: Acrylic / Dimensions: H 50 cm - W 80 cm  / Cloth: Flax

  This group is the group of 'Suplly all my need'.

  Deze groep is de groep van 'Voorzie in al mijn behoeften',

   

   Bruine - grijze tinten, zachte bewerking van kleine steentjes in de schilderij

   Brown - gray shades, soft arrangement of small stones in the painting

    

   Verf: Acrylic / Maten: H 100 cm - Br 100 cm  / Doek: Vlas

    Painting: Acrylic / Dimensions: H 100 cm - W 100 cm / Cloth: Flax

   Positiedans: Tango - Position Dance: Tango (Code: A1 - 016) - 15.000, 00 €

    

   Verf: Acrylic   /  Maten: H 90 cm - Br 120 cm  /  Doek: Vlas  

   Paints: Acrylic / Dimensions: H 90 cm - W 120 cm  / Cloth: Flax

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692978387613738&set=pob.100007047788310&type=3&theater

    

    

    Verf: Acrylic / Maten: H 80 cm - Br 80 cm  / Doek: Vlas

   Painting: Acrylic / Dimensions: H 80 cm - W 80 cm / Cloth: Flax

    

    

   Verf: Acrylic  /  Maten: H 120 cm - Br 90 cm  /  Doek: Vlas

   Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 90 cm / Cloth: Flax

   88,5 cm op 88,5 cm

   Vlas

   Acryl

    

   88,5 cm at 88.5 cm

   Flax

   Acrylic

   Jazz - Ballet deel 1 (Code: A1 - 025) - 1.200, 00 €

    

   Een oefening - Titel: Jazzballet deel1, Uitleg: Geschetst geschilderd

   Doek: Vlas, Verf: Acryl, Hoogte 40 cm & Lengte 60 cm

    

    

   Verf: Acrylic  /  Maten: H 80 cm - Br 120 cm  /  Doek: Vlas

   Paints: Acrylic / Dimensions: H 80 cm - W 120 cm  / Cloth: Flax

   Verf: Acrylic  /  Maten: H 60 cm - Br 90 cm  /  Doek: Vlas

   Paints: Acrylic  /  Dimensions: H 60 cm - W 90 cm  /  Cloth: Flax

   Een oefening. 

   An exercise.

   This work is painted on a photo-cloth with acrylic
   Height 90 cm and length 60 cm

    

   Vlasdoek, geschilderd met acryl & kruiden cassie & kaneelpoeder

   Flax cloth, painted with acrylic & spice cassie & cinnamon powder

    48 cm op 78 cm

    Titel: Jazzballet deel2

    Uitleg: geschilderd met een streep structuur

     

    Doek: Vlas

    Verf: Olieverf

    Hoogte 40 cm & Lengte 54 cm

    60cm by 60cm on flax cloth, painted with acrylic

    60 cm op 60 cm, op vlasdoek, geschilderd met acryl

     

    Deuteronomy 28:4
     
     
     “Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.

     

    Vlasdoek

    114 cm op 32 cm

    Ontdek wat je ziet.

     

    Flax cloth

    114 cm by 32 cm

    Discover what you see.

    Verf: Olieverf  /  Maten: H 50 cm - Br 80 cm /  Doek: Vlas

    Paint: Oil  /  Dimensions: H 50 cm - W 80 cm  / Cloth: Flax

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1557183391193239&set=pob.100007047788310&type=3&theater

     

    Doek: Vlas

    Verf: Acryl

    Maten: Hoogte 60 cm & lengte 40 cm

    Cloth: Flax

    Paint: Acrylic

    Measurements: Height 60 cm & length 40 cm

     

    5.000,00 €

    Verf: Acrylic  /  Maten: H 60 cm - Br 90 cm  /  Doek: Vlas

    Paints: Acrylic / Dimensions: H 60 cm - W 90 cm  / Cloth: Flax

     https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756149414629968&set=pob.100007047788310&type=3&theater

     

    70 cm op 70 cm, vlasdoek, acryl en goudverf

    70 cm by 70 cm, flax cloth, acrylic and gold paint

    Met bladgoud

    With golden sheet leaf

    50 cm op 40 cm, 

    Vlasdoek, acryl

    Met bladgoud

     

    50 cm by 40 cm,

    Flax cloth, acrylic

    With golden sheet leaf 

     

    Dit werk is vertrokken vanuit de binnenste van een diamant. Daaruit vloeiden verschillende figuren door mijn gedachten. Mijn werk is een explosie van talrijke kleuren en figuren

    This work has departed from the inside of a diamond. From that flowed various figures through my thoughts. My work is an explosion of numerous colors and figures

     

    Verf: Acrylic  /  Maten: H 120 cm  - Br 40 cm   /  Doek: Vlas

    Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 40 cm/ Cloth: Flax

     

    1 m 20/40 cm

    Flax universal

    Acrylic

    Acryl

    Vlasdoek, op zand geschilderd

    48 cm op 78 cm

     

    Acrylic

    Flax cloth, painted on sand

    48 cm by 78 cm

    Sterke contrasten, in de 'tijd van toen', oudere kleuren gebruikt

    Strong contrasts, in the 'time of then', older colors used

    90 cm op 60 cm

     

    Een abstract werk met glitter en diamanten

    50 cm op 90 cm

    (met kader 57 cm op 97 cm)

    an abstract work with glitter and diamonds
    50 cm by 90 cm

    (with frame 57 cm by 97 cm)

    Ik maak er nog een kader rond. Wegens de coronamaatregelen worden mijn latten later geleverd. 

    I make a frame around it. Due to corona measures, my battens will be delivered later.

    My playing pandas

    € 24.000,00

    My playing pandas

    € 24.000,00

    60 cm op 90 cm

    Met zand voorbereid op canvas

    Acryl

    bladgoud en zilver en champagne blad

     

     

    My camels are coming!

    € 24.000,00

    My camels are coming!

    € 24.000,00

     4-delig collage van de cello, Verf: Acrylic   /  Maten: H 80 cm - Br 80 cm  /  Doek: Vlas  

     4-part collage of the cello, Paints: Acrylic / Dimensions: H 80 cm - W 80 cm / Cloth: Flax

     1. Vink

     2. Kuifmees

     3. Goudhaan

     4. Heggenmus

     5. Bonte vliegenvanger

     6. Keep

     7. Koolmees

      

     90 cm op 60 cm op vlasdoek, acryl

      

     1. Tick
     2. Crested tit
     3. Golden rooster
     4. Dunnock
     5. Pied flycatcher
     6. Keep
     7. Great tit

     90 cm by 60 cm on flax cloth, acrylic

     De boom is met Cassie verwerkt, een zoete geur

     The tree is processed with Cassie, a sweet scent

     Dit werk is vertrokken vanuit de binnenste van een diamant. Daaruit vloeiden verschillende figuren door mijn gedachten. Mijn werk is een explosie van talrijke kleuren en figuren

     This work has departed from the inside of a diamond. From that flowed various figures through my thoughts. My work is an explosion of numerous colors and figures

      

     Verf: Acrylic  /  Maten: H 120 cm  - Br 40 cm   /  Doek: Vlas

     Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 40 cm/ Cloth: Flax

     Verf: Acrylic  /  Maten: H 50 cm - Br 70 cm  /  Doek: Vlas

      Paints: Acrylic / Dimensions: H 50 cm - W 70 cm  / Cloth: Flax

     100 cm / 40 cm, Vlas  Acrylic, Met Belgische zand de kustlijn

      

     100 cm / 40 cm, Flax Acrylic, With Belgian sand the coastline

      

     1. Vink

     2. Kuifmees

     3. Goudhaan

     4. Heggenmus

     5. Bonte vliegenvanger

     6. Keep

     7. Koolmees

      

     90 cm op 60 cm op vlasdoek, acryl

      

     1. Tick
     2. Crested tit
     3. Golden rooster
     4. Dunnock
     5. Pied flycatcher
     6. Keep
     7. Great tit

     90 cm by 60 cm on flax cloth, acrylic

     De boom is met Cassie verwerkt, een zoete geur

     The tree is processed with Cassie, a sweet scent

     Vlasdoek

     Acryl

     40 cm op 90 cm

      

     Flax cloth

     Acrylic

     40 cm by 90 cm

      

     50 cm op 50 cm

     Op vlas geschillderd met Acryl

     50 cm by 50 cm

     Flax painted with acrylic

      

     80 cm / 80 cm

     Acryl

     Flags

      Met pallet mesje schilderij gemaakt, afgewerkt met lijnen

      Made with pallet knife painting, finished with lines

       

      Verf: Acrylic  / Maten: H 100 cm - Br 100 cm  / Doek: Vlas

      Paints: Acrylic  / Dimensions: H 100 cm - W 100 cm / Cloth: Flax

       

      A work on cotton canvas, after a beloved work of a Rembrandt painting

      Een werkje op katoen canvas, naar een geliefde werk van een Rembrandt schilderij

      50 cm op 50 cm

      50 cm by 50 cm

      Vlasdoek met acryl geschilderd

      lichtgevende korrels in de vlinders, bij nacht zichtbaar,

      met zand op het doek gestrooid

      45 cm op 60 cm 

       

      Flax cloth painted with acrylic

      luminous grains in the butterflies, visible at night,

      sprinkled with sand on the canvas

      45 cm by 60 cm

      Selfie - Code A2- 026

      € 25.000,00

      Selfie - Code A2- 026

      € 25.000,00

      Grootte 75 cm op 75 cm

      Vlasdoek

       

      Size 75 cm by 75 cm

      Flax cloth

       

        

       Verf: Acrylic  /  Maten: H 50 cm - Br 80 cm  /  Doek: Vlas 

       Paints: Acrylic / Dimensions: H 50 cm - W 80 cm  / Cloth: Flax

       70 cm op 70 cm, vlasdoek, acryl en goudverf

       70 cm by 70 cm, flax cloth, acrylic and gold paint

       Met bladgoud

       With golden sheet leaf

       De 10 pinguïns 

       1. De eerste voelt zich een beetje slimmer dan de andere pinguïns. Hij wil duidelijk maken er niet echt bij te horen.

       2. De tweede is verliefd. Als u te lang in haar ogen kijkt, zal u het schilderij willen kopen.

       3. De derde is nieuwsgierig, wil alles horen wat u van hem denkt. Pas op, hij kan liplezen.

       4. De vierde denkt alleen aan eten. Als hij geen eten heeft is hij niet aardig, 

        dan blijft u beter uit zijn buurt. Want zijn humeur kan u wel missen!

       5. De vijfde is triestig. Ze heeft hoofdpijn en veel zorgen. Niemand die voor haar bidden wil of een aardig woordje wil doen.

       6. De zesde staat er gewoon bij. Hij is groot en ziet alles wat er rondom hem afspeelt. Zwijgen, kijken en luisteren…

       7. De zevende, punkie, is een stoere en staat achter de leider. Hij denkt van de goede geneugten des levens mee te mogen genieten en wordt zijn slaaf.

       8. De achtste is de leider. Hij deelt de lakens uit en heeft een goed karakter.

       9. De negende heeft altijd kritiek en is daardoor niet echt graag gezien. Hij is eerder een pessimist en kan geen plezier maken.

       10. De tiende heeft geen interesse in wat de pinguïns doen. Hij wil gewoon weg… op avontuur!

        

       Psalm 91 : 7

       € 12.000,00

       Psalm 91 : 7

       € 12.000,00

       The soldier who kisses his cross. 

       De soldaat dat zijn kruis kust

       A thousand may fall at your side,
       And ten thousand at your right hand;
       But it shall not come near you.

       Psalm 91:7

       122 cm op 73,50 cm

       Vlasdoek, op houten paneel 

       Psalm 37:4 King James Version (KJV)

       Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.

       Verlustig u in de Here;

       dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

        

       Verf: Acrylic  / Maten: H 40 cm - Br 120 cm  / Doek: Vlas

       Paints: Acrylic  / Dimensions: H 40 cm - W 120 cm / Cloth: Flax

        

        

        

        

         

        Verf: Acrylic  /  Maten: H 80 cm - Br 120 cm  /  Doek: Vlas

         Paints: Acrylic / Dimensions: H 80 cm - W 120 cm  / Cloth: Flax

         

         

         

        Foute schilderij: het koortje

        Wrong painting; the choir

         

        Israël - Code A2

        € 17.000,00

        Israël - Code A2

        € 17.000,00

        Vlasdoek

        Acryl

        40 cm op 80 cm

         

        Flax cloth

        Acrylic

        40 cm by 80 cm

        Olieverf

        40 cm op 30 cm

        op vlasdoek

         

         

        60 cm - 90 cm, Doek: fotodoek, Verf: acryl

        60 cm - 90 cm, Cloth: photo cloth, Paint: acrylic

         

         

        Stille tijd - Silent time (Code: A2 - 008) - 7.700, 00 €

        Doek: Vlas, Verf: Acryl, Hoogte   50    cm & Lengte   80   cm

        Sweet romance

        € 24.000,00

        Sweet romance

        € 24.000,00

         

        Bewerkt met zand - edited with sand

        60 cm op 90 cm

        Acrylic met bladzilver

        Mountains of praise 1 Code A2-047 - 110.000, 00 €

         

        Oliefverf, 30 cm op 40 cm, Vlasdoek

         Bruine - grijze tinten, zachte bewerking van kleine steentjes in de schilderij

         Brown - gray shades, soft arrangement of small stones in the painting

          

         Verf: Acrylic / Maten: H 100 cm - Br 100 cm  / Doek: Vlas

          Painting: Acrylic / Dimensions: H 100 cm - W 100 cm / Cloth: Flax

           

          Verf: Acrylic  / Maten: H 70 cm ( + frame 77) - Br 50 cm ( + frame 57 cm) /  Doek: Vlas

          Paints: Acrylic Dimensions: H 70 cm - W 50 cm / Cloth: Flax

           

           

          Dit werk zit achter het glas

          This work is behind glass

          De draden des levens

          € 10.000,00

          De draden des levens

          € 10.000,00

           cm op cm

          met acryl, op vlasdoek geschilderd 

          80 cm op 120 cm

          Acryl, vlasdoek

           

          40 cm op 105 cm

          Vlas doek, vastgemaakt op plank 

           

          40 cm by 105 cm

          Flax cloth, fastened on shelf

           


           

          Works painted on wood and fabrics. Another dimension, another structure of painting.

          Werken geschilderd op hout en stoffen. Een ander dimensie, ander structuur van schilderen.

          Bloem

          op hout geschilderd (triplex), met olieverf

          Een oefening

          Hoogte 39, 50 cm op Lengte 60 cm

           

          Flower

          painted on wood (plywood), with oil paint

          An exercise

          Height 39, 50 cm on Length 60 cm

           

          Drama

          op hout (triplex) geschilderd met olieverf

          Een oefening

           

          Hoogte 44,50 cm op Lengte 60 cm

           

          Drama

          painted on wood (plywood) with oil paint

          An exercise

           

          Height 44.50 cm on Length 60 cm

          Fabrics, painted with crylic + golden sheet leafs

          50 cm op 50 cm


          Small paintings from leftovers of flax cloths that WERE still useful to make surprising works

          Kleine schilderijen uit overschotten van vlas doeken die nog nuttig WAREN om verrassende werken te maken

          Sale!

          Aangeraakt - Be touched (Code: A2 - 015)

          € 250,00 € 140,00
          Sale!

          Aangeraakt - Be touched (Code: A2 - 015)

          € 250,00 € 140,00

            

           Verf: Acrylic 

            / Maten: H 30 cm - Br 24 cm  /  

           Doek: Vlas

           Paints: Acrylic 

           /  Dimensions: H 30 cm - W 24 cm  /

           Cloth: Flax

            

            

            

           Flags, acrylic, 18 cm by 75 cm

           A hillsong worship that I love to sing xxx from sunset to when we sleep, praise The Name of Jesus. 

            

           105 cm by 25 cm

           Flags , acryl 

           Acryl en bladgoud champagne

           Vlasdoek

           75 cm op 18 cm

           (met kader 82 cm op 25 cm)

           er zal nog een boord bijkomen

           Reactie plaatsen

           Reacties

           Dewaele Sonny
           4 jaar geleden

           Ik heb een schilderij gekregen van de kleindochter van deknudt Deerlijk voor mijn verjzaardag enkele jaren geleden en zou natuurlijk graag weten of er daar iets van waarde mee gepaard gaat groeten dewaele sonny 0493464362 tekenaarslaan 30 Kortrijk ik heb namelijk geen vervoer en kan het stuk niet veilig bij jou krijgen moest u iets kunnen doen vo mij alvast bexankt

           Niet te verkrijgen (al verkocht of opdrachten, of geoefend) 

           Not available (already sold or orders, or practiced )

           A gift for my mother: My mothers butterflies

            

           A gift for my mother: My mom her zebras and her baby elephant

           PORTRETSCHILDEREN 

           Portretschilderen in eigen stijl = sepiastijl.

           Op vlasdoek, met acryl en met deze kleuren:  

           • Acrylic Titaanbuff licht 289
           • Acrylic Titaanwit 105
           • Acrylic Senna gebrand 411
           • Acrylic Van Dijckbruin 403
           • Acrylic Omber gebrand 409
           • Acrylic Napelsgeel donker 223
           • Acrylic Lampenzwart 702

           Vraagprijs: (cm in hoogte doek + cm op basis doek) x 10 € 

           Voorbeeld: (40 cm hoogte + 30 cm lengte =) 70 x 10 € = 700 €

            

           Portrait painting in own style = sepia style.
           On flax canvas with acrylic and with these colors:
           Acrylic Titaanbuff light 289
           Acrylic Titanium 105
           Acrylic Senna burned 411
           Acrylic Van Dijck Brown 403
           Acrylic Umbridge burned 409
           Acrylic Naples Yellow Dark 223
           Acrylic Light Black 702
           Asking price: (cms in height cloth + cm base cloth) x € 10
           Example: (40 cm height + 30 cm base =) 70 x € 10 = € 700