Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

A gift for my mother: My mothers butterflies

 

A gift for my mother: My mom her zebras and her baby elephant

Year 2021

My masterwork, with love and passion, painted with the spirit of understanding of the finished works of Christ Jesus. Painted in oil, and glamour.

My masterpieces, painted in grace. I call the group "His complete fulfillment"

Mijn meesterwerken, in gratie geschilderd. Ik noem de groep "Zijn volledige vervulling"

 

This group is the group of 'Suplly all my need' painted with pleasure even in times of tears and pain when God was changing me.


After the revelation (with fasting, prayer, bible meditation and worship) I noticed that the Holy Spirit is completely taking over my life.
I also quickly began to see who was stepping away from me and who God was putting in my path to finish what He started.
What God is doing in my life for my city is opening an opening for true deep worship in the church of Christ. No religion. Prophetic and apostolic ministry with worship and performance for art, acts and dance for Jesus. New creation church with Godly divine performance for Jesus. The dream of God, that His will be done on earth as I have seen in heaven, Thy kingdom come, Thy will be done! AMEN

 

Deze groep is de groep van 'Voorzie in al mijn behoeften', geschilderd met plezier, zelfs in tijden van tranen en pijn toen God me aan het veranderen was.


Na de openbaring (met vasten, gebed, bijbelmeditatie en aanbidding) merkte ik dat de Heilige Geest mijn leven volledig overneemt.
Ik begon ook snel te zien wie er afstand van me nam en wie God op mijn pad zette om af te maken wat Hij begon.
Wat God in mijn leven voor mijn stad doet, is een opening openen voor ware diepe aanbidding in de kerk van Christus. Geen religie. Profetische en apostolische bediening met aanbidding en performance voor kunst, acts en dans voor Jezus. Nieuwe scheppingskerk met Goddelijke goddelijke uitvoering voor Jezus. De droom van God, dat Zijn wil geschiede op aarde zoals ik in de hemel heb gezien, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede! AMEN

 

Panda's 30.000, 00 €
Ester 30.000, 00 €
Selfie 25.000, 00€
Proverbs 4: 29 20.000, 00€
Mathew 6:2 20.000, 00 €
Het meisje op de schoolbank 1.800, 00 €
Streching for the dance 24.000, 00 €
Flamingo - 28.000, 00 €
Het schoenmakertje 24.000, 00 €
The adventure of 'Wait on God' Code A2-038  - 18.000, 00 €
My camels are coming - 24.000, 00 €
Psalm 91 : 7  - Code: A2-014 -  15.000, 00 €
De mens in verbinding met Gods koninkrijk - Man in connection with God's kingdom - Code A2 - 042 - 150.000, 00 €
Jesus blood seeks who will be safed - Code A2 - 030  - 10.000, 00 €
Granaatappelbloesems - Pomegranate blossoms - Code A2 - 016 - 10.000, 00 €
 The two beggars *  De twee bedelaars Code; A2-045 - 370.000, 00 €
Samenhorigheid (zwanen) - Togetherness (swans) code A2-014) - 10.000, 00 €
Titel: For every young (Code: A2 - 011) - 120.000, 00 €
Faith - Hope - Love Code A2-039 - 20.000, 00 €
De vergadering van Belgische lofprijsvogels. The meeting of the Belgian praise birds. Code A2-036  - 200.000, 00 €
De Finale Dans - The Final Dance (Code: A1 - 009) - 15.000 €
Belgische reigers - Belgium herons Code A2-040 - 30.000, 00 €
The peace of God - Code A2 - 17 - 12.500, 00 €
Freedom: Jesus set us free of bondage. - Code A2 - 019 - 18.000, 00 €
Blessed with increase - Gezegend met toename - 80.000, 00 €
Gods brainstorm before He created the earth - Code A2- 027 - 300.000, 00 €
Abstract - 2.000, 00 €
Het paard - The horse - 1.700, 00 €
De 10 pinguïns - The 10 pinguïns - 3.000, 00
De Cello - The Cello - 8.000, 00 €
Meisje met wilde lokken - Girl with wild locks - 14.000, 00€
Jazz - Ballet deel 1 - 1.200, 00 €
Jazz - Ballet deel 2 - 1.200, 00 €
Time is in Gods hands - 7.000, 00 €
Marktdag- Market day - 013 - 180.000, 00 €
De Vreugde en Kracht in Vrij zijn - Alles is mogelijk voor wie gelooft! The Joy and Power in being Free - Everything is possible for those who believe! - 7.000, 00 €
Dame in het rood - Lady in red - 10.000
Psalm 37: 4 - 8.000, 00 €
Passionate - 7.000, 00 €
Positiedans: Tango - Position Dance: Tango - 15.000, 00 €
Klassieke ballet - 7.000, 00 €
De Mexicaanse gitaristen - Mexican guitarists - 4.000, 00 €
Romantiek: Intimiteit - Romance: Intimacy  - 4.000, 00 €
Het meisje dat haar droom droomt - The girl who dreams her dream - 5.000, 00 €
Romantiek: Voeten bij avondzon aan zee. - Romance: Feet by evening sun by the sea. 2.500, €
De rust in de woestijn -The peace in the desert - 5.000, 00 €
Geestelijk oorlog - Spiritual Warfare - 5.000, 00 €
Psalm 37 : 7 - Wait on the Lord - 3.500, 00 €

 

Works painted on wood and fabrics. Another dimension, another structure of painting.

Werken geschilderd op hout en stoffen. Een ander dimensie, ander structuur van schilderen.


Small paintings from leftovers of flax cloths that WERE still useful to make surprising works

Kleine schilderijen uit overschotten van vlas doeken die nog nuttig WAREN om verrassende werken te maken