Maaike Lamsens (ArtLupin73) van ROESELARE

Gratis verzending vanaf 29 euro binnen Belgiƫ. Buiten Belgiƫ komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Maaike Lamsens - ArtLupin73

I do business by the Name ' I AM'

ArtLupin73 Maaike Lamsens - Kunstschilder, artistiek & muziek 

VAN ROESELARE (BELGIË)

Geïnspireerd door de Heilige Geest (pinksterchristen - nieuwe creatie)

Inspired by the Holy Spirit (Pentecostal Christian - new creation)

Inspiré par le Saint-Esprit (pentecôtiste chrétienne - nouvelle création)

 

 

 

For it is written

Isaiah 64:8 But now, O Lord, You are our Father; We are the clay, and You our potter; And all we are the work of Your hand.

Exodus 31:3-5  And I have filled him (MAAIKE) with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship, to design artistic works, to work in gold, in silver, in bronze,  in cutting jewels for setting, in carving wood, and to work in all manner of workmanship.

Exodus 26:34 You shall put the mercy seat upon the ark of the Testimony in the Most Holy.

Deuteronomy 8:18 “And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day.

 

Jesaja 64:8 Maar nu, o Heer, U bent onze Vader; Wij zijn de klei en U onze pottenbakker; En alles wat we zijn, is het werk van Uw hand.

Exodus 31:3-5 En ik heb hem (MAAIKE) vervuld met de Geest van God, in wijsheid, in begrip, in kennis en in alle manieren van vakmanschap, om artistieke werken te ontwerpen, om te werken in goud, in zilver, in brons, in het snijden van juwelen om te zetten, in houtsnijwerk en om op allerlei manieren te werken.

Exodus 26:34 U zult het verzoendeksel op de ark van het getuigenis in het Allerheiligste zetten.

Deuteronomium 8:18 "En gij zult de Here, uw God, gedenken, want Hij is het die u macht geeft om rijkdom te verwerven, opdat Hij Zijn verbond, dat Hij aan uw vaderen heeft gezworen, zal vestigen, zoals het vandaag is.

 

Ésaïe 64:8 Mais maintenant, ô Seigneur, tu es notre Père ; Nous sommes l'argile, et Toi notre potier ; Et nous sommes tous l'œuvre de ta main.

Exode 31:3-5  Et je l'ai (MAAIKE) rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de connaissance, et de toute façon d'ouvrage, pour concevoir des œuvres d'art, pour travailler l'or, l'argent, le bronze,  dans tailler des bijoux pour le sertissage, sculpter du bois et travailler dans toutes sortes de travaux.

Exode 26:34 Tu placeras le propitiatoire sur l'arche du Témoignage dans le Très Saint.

Deutéronome 8:18 " Et tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses, afin qu'il établisse son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme elle l'est aujourd'hui.

 

 

 

CONTACT 

lupinneke@gmail.com (Nederlands - English)

Maaike Lamsens

+32 476 953900 (Europe - Belgium)

  • Mijn BTW-nr is BE 567.738.075

  • IBAN: BE90 9734 3176 6232

  • BIC: ARSPBE22

 

Facebook: https://www.facebook.com/ArtMaaikeLamsens/

My 4 rivers of painting - Mijn 4 rivieren van schilderen | Maaike Lamsens - ArtLupin73

(maaikelamsensartlupin73.be)

 

Kasteelstraat 103 , 8800 Roeselare (West-Vlaanderen - België - Europe)

make.contact@maaikelamsensartlupin73.be